Sulje

Sivukartta ja haku

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi                  Ylläksen Markkinointi Oy
Yhteystiedot     Tunturintie 54, 95970 ÄKÄSLOMPOLO

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Nimi                 Janne-Juhani Haarma
Yhteystiedot    Tunturintie 54, 95970 ÄKÄSLOMPOLO p. 0400 411 577

3. Rekisterin nimi    Ylläksen Markkinointi Oy:n palvelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sekä markkinointiyhtiön kuuluvien yritysten asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Ylläksen Markkinointi Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin. Rekisteröitäviä tietoja ovat: Nimi ja yhteystiedot sekä Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet    
Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus    
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

10. Markkinointiluvan peruminen
Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.