Sulje

Sivukartta ja haku

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi                  Ylläksen Markkinointi Oy
Yhteystiedot     Tunturintie 54, 95970 Äkäslompolo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi                 Juuso Ritari
Yhteystiedot   Tunturintie 54, 95970 Äkäslompolo, p. 040 505 9951

3. Rekisterin nimi

Ylläksen Markkinointi Oy:n palvelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sekä markkinointiyhtiön kuuluvien yritysten asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Ylläksen Markkinointi Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin. Rekisteröitäviä tietoja ovat: Nimi, yhteystiedot sekä Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet   

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus   

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

10. Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.