Sulje

Sivukartta ja haku

Metsähallitus 160 vuotta metsissä ja vesillä -luennot
Yllästunturin luontokeskus Kellokas
Syys torstaisin klo 18-19


torstaina 29.8.2019 klo 18-19.

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston arkeologiaa

Kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Siiri Tolonen Metsähallituksesta kertoo Pallas-Yllästunturin kansallispuiston seudun historiasta ja arkeologisista kohteista.

Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta on löydetty runsaasti merkkejä menneisyyden ihmiselämästä. Vanhimmat merkit asutuksesta ovat kivikaudelta. Eri-ikäisten asuinpaikkojen lisäksi alueella on mm. metsästyksestä, poronhoidosta, niittytaloudesta ja sotahistoriasta kertovia jäännöksiä. Oma kerrostumansa on myös retkeilyn ja matkailun historia. Lumettomana aikana monet arkeologisista kohteista erottuvat paljain silmin, joten tavallisen luonnossa liikkujan on mahdollista niitä nähdä. Luontoillassa kerrotaan ja näytetään kuvia alueen tyypillisimmistä arkeologisista kohteista.


Torstaina 5.9.2019
Monimuotoinen Metsätalous

Metsähallituksen tiimiesimies Kari Koivumaa kertoo metsätalouden perusteista ja siitä miten muut metsienkäyttäjät huomioidaan metsätalouden toiminnassa.

Torstaina 12.9. 2019
Kalastus valtion vesillä, Metsähallituksen rooli valtion vesien kalastuksessa.

Metsähallituksen Eräpalveluista, erikoissuunnittelija Markku Vierelä perehdyttää kalastuksen saloihin.
Kalastuslaki 379/2015 määrittää sanatarkasti Metsähallituksen roolia valtion vesien kalastuksen järjestäjänä. Lakien muutokset, samoin kuin kalastuksen painopisteiden muuttuminen aiheuttaa muutospaineita kalavesien hoidossa. Tietoon perustuva kalastuksen säätely on avainasemassa ja asiakas- sekä sidosryhmien vaatimukset kalavedenhoidossa ja toisistaan poikkeavat kalastustavat ja -muodot aiheuttavat haasteensa kalavesien hoitoon ja luvittamiseen. Kalastuslaissa mainitaan erityisesti kalastusmatkailuun soveltuvat vesialueet! Mitä ne voivat olla ja mitä Metsähallitus asiasta esittää!

Torstaina 19.9.2019
Metsähallituksen Kiinteistökehitys, mikä se on ja mitä se tekee?

Tuulivoimaa, kiviaineksia, tontteja, metsämaata, rakennuksia, vuokrattavia alueita. Mitä saisi olla?

Metsähallituksen Kiinteistökehityksestä, myyntipäällikkö Kari Männistö kertoo Metsähallituksen monipuolisesta mahdollisuuksista biotaloudelle.

Lisätietoja luennoista ja 160-vuotis tapahtumasta:

https://www.luontoon.fi/yllastunturinluontokeskus/ajankohtaista
http://www.metsa.fi/metsahallitus-tayttaa-160vuotta

Muut päivän tapahtumat