Sulje

Sivukartta ja haku

LUONTOILTA PERUTTU!
Suomen riistakeskus on käynnistänyt hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen -hankkeen, jonka koulutustoiminta jatkuu koko hankeajan. Koulutuksen painopiste on kuitenkin ensimmäisessä hankevuodessa.

Hankkeen kehittämistavoitteita: Riistanhoitoyhdistysten ja hirvitalousalueiden verotussuunnittelun menettelyiden yhtenäistäminen ja virtaviivaistaminen Paikallistason sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Hirvitalousalueiden rajausten tarkistaminen ja tarvittaessa päivittäminen. Pienten hirvieläinten kannan seurannan ja säätelyn kehittäminen. Tavoitteena on myös edistää monilajista kannanhoitoa. Siinä hirvieläinkantojen hoidossa otetaan nykyistä paremmin huomioon myös suurpetokantojen alueellinen tila ja runsaus. Hirvieläimet ovat etenkin sudelle ja karhulle tärkeä ravintoresurssi. Yhdistämällä monilajista riistatietoa osaksi käytännön verotussuunnittelua ja kannanhoitoa, voitaneen jatkossa todennäköisesti helpottaa suurpeto- ja hirvieläinkonflikteja.

Lisätietoa: https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/hirvielaimet/

Muut päivän tapahtumat