Sulje

Sivukartta ja haku

Metsähallitus Kiinteistökehitys selvittää kaavoitustarpeita ja edistää maan käyttöä niin, että syntyy mahdollisuuksia paikalliselle yrittäjyydelle. Kaavoitetaan mökkitontteja ja tontteja niin yksitysasiakkaiden kuin matkailuyritysten ja teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi pidetään huolta retkeilyalueista ja luodaan edellytyksiä luontomatkailuyrityksille. Näistä asioista meillä vastaa Kiinteistökauppatiimi.

Metsähallitus Kiinteistökehitys vastaa myös Metsähallituksen maanmyynnin ja hankinnan toteutuksesta, jossa pääpaino on erityisesti kiinteistörakenteen parantamisessa. Maanhankinnan osalta vastaamme lisäksi puolustusvoimien, opetuksen ja tutkimuksen tarpeisiin sekä metsäpuiden siemenviljelysten perustamiseen kohdistuvista maan ostotoimista. Näistä asioista vastaa Maakauppatiimi.

Kiinteistökehitys esistää omalta osaltaan Suomen ilmastotavoitteen toteutumista varaamalla ja jalostamalla tuulivoimatoimintaan sopivia valtion alueita.

Kartoitetaan aktiivisesti hallinnassa olevia kiviainesvaroja, tarvittaessa kehitetään niitä hyödyntämisvalmiiksi sekä myydään ja vuokrataan kiviainesvarantoja. Huolehditaan myös valtion edunvalvonnasta kaivosasioissa. Näistä vastaa Kaivannaistiimi.

Muut päivän tapahtumat