Sulje

Sivukartta ja haku

Galleria Kellokas
Elina Härkönen 7.11.-31.12.2020

Esillä on väitöstutkimukseni taiteellinen osio. Väitöskirjani sijoittuu kuvataidekasvatuksen tutkimuskentälle ja valmistuu Lapin yliopistoon vuoden 2021 aikana. Syvennyn taiteellisessa osiossani pohdintoihin pohjoisesta kulttuuriperinnöstä perinteisen käsityön ja nykytaiteen rajapinnoilla. Väitöskirjani linkittyy kuvataidekasvatuksen lehtorin työhöni Lapin yliopistossa ja tutkimusaiheena on kansainvälistyvän kuvataiteen yliopistopedagogiikan haasteet ja mahdollisuudet kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta.

Näyttely koostuu niin omista teoksistani kuin yhteisteoksista, jotka olen tehnyt yhdessä kollegoitteni kanssa Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olen valinnut näyttelyyn ne teokset, jotka tavalla tai toisella koskettavat erityisesti käsillä tekemistä ja joissa päämateriaalina on villalanka. Tämä osittain siksi, että koen oman tornionlaaksolaisen kulttuurisen taustani ja kulttuuriperintöni muodostuvan juuri ylisukupolvisen neulomisen ja kutomisen perinteestä ja käsillä tekemisestä. Olen pitänyt keskeisenä tuoda näyttelyyn yhdessä muiden kanssa tehtyjä teoksia, koska olen havainnut erityisesti niiden prosesseissa hiljaisen tiedon pääsevän helpommin esille. Olemme näissä teoksissa tarkastelleet yhteisiä, mutta myös toisillemme vieraita kulttuuriperintöjä. Näiden kohdatessa ja välillä törmätessäkin, omista arvoista, käsityksistä ja asemasta on helpompi ollut tulla tietoiseksi ja sen myötä myös sensitiivisemmäksi kulttuurisille kerroksille ja moninaisuudelle.

Näyttelyni tuo pohjoisen kulttuuriperintökeskusteluun vain yhden näkökulman. En pyri tyhjentävästi rajaamaan yleistä kulttuuriperintöä vaan pikemminkin tunnistamaan itselleni sen arvokkaita puolia.

Muut päivän tapahtumat