Sulje

Sivukartta ja haku

Luontoilta - Aleksi Lehtonen

26.04.2018, klo 18:00 - 26.04.2018, klo 19:00
Suomen metsät muuttuvassa ilmastossa -luento Ylläksellä
26.4.2018 18:00 - 26.4.2018 19:00
Kolari, Äkäslompolo Yllästunturin luontokeskus

Luonnonvarakeskuksen hiilen kierron hallinnan johtava tutkija Aleksi Lehtonen kertoo Suomen metsistä ja hiilineutraalista yhteiskunnasta Yllästunturin luontokeskus Kellokkaan luontoillassa torstaina 26.4.2018 klo 18:00. Tervetuloa!

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa
Ihminen muokkaa ilmakehän koostumusta mm. polttamalla hiiltä ja öljyä energiaksi. Tuon energian avulla talot lämpenevät ja autot saadaan liikkeelle. Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Lähde: Tilastokeskus, National Inventory Report, Greenhouse Gas Emissions in Finland 1990 to 2015

Hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, että sidomme ilmakehästä vähintään yhtä paljon hiilidioksidia kuin sinne päästämme. Hallituksen tavoite on suora seuraus siitä, että hiilidioksidin ilmakehää lämmittävä vaikutus on yleisesti tunnettu ja hyväksytty tosiasia. Suomessa onkin onnistuttu vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä noin 70:stä 55 miljoonaan tonniin vuoden 1990 jälkeen. Hiilineutraali yhteiskunta edellyttää että iso osa energiasta tuotetaan uusiutuvan energian, kuten aurinko-, tuuli- ja bioenergian avulla.

Metsillä on keskeinen rooli päästöjen kompensoinnissa, sillä metsien hiilinielun avulla voimme sitoa jo nyt ison osan päästöistä takaisin puustoon. Tulevaisuudessa metsiä ja puita tarvitaan, koska uusiutuvan raaka-aineen kysyntä ja hiilen sidonnan taloudellinen arvo kasvaa. Kysymys onkin jo nyt siitä kuinka voimme samanaikaisesti yhdistää metsien lisääntyvän käytön ja kasvattaa samanaikaisesti metsien hiilen nieluja. Jos käytämme puuta kuten nyt, tai enemmän, niin katseet kääntyvät turvemaihin.

Vuonna 2015 puuston biomassaan sitoutui 30 milj. tonnia CO2, mikä on yli puolet Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Kuitenkin samanaikaisesti aiheutimme noin 15 milj. tonnia CO2 päästöjä ojitetuista suometsistä, ojitetuista suopelloista ja turvetuotantoalueista. Ojitettujen orgaanisten maiden maaperäpäästöjä voidaan vähentää siten, että muutetaan ojitetun turvekankaan vesitaloutta nostamalla veden pintaa. Ojitetuilla turvekankailla voidaan siirtyä jatkuvapeitteiseen metsänhoitoon, jolloin vältetään kunnostusojitukset ja hakkuiden jälkeinen puusto pitää pohjavedenpinnan sopivana, jotta puut kasvavat ja päästöt ovat kohtuulliset.

Fakta on, että päästöjä on vähennettävä ja vähennyksiä on tehtävä nopeasti. Metsätaloudella ja maankäytöllä on merkittävä rooli kun Suomi siirtyy hiiltä ilmakehään päästävästä valtiosta hiilineutraaliksi.


Liput 5 e, lapset ja nuoret alle 16 v. ilmaiseksi.
Ylläksen staffpassilaiset ja Metsähallituksen yhteistyöyrittäjät työntekijöineen maksutta.
Jos et ehdi Yllästunturin luontokeskuksen luontoiltaan, Aleksin esitys on Pallastunturinluontokeskuksessa tiistaina 24.4. klo 19:30 ja Tunturi-Lapin luontokeskuksessa keskiviikkona 25.4. klo 18:00. Tervetuloa!


Lisätiedot


Yllästunturin luontokeskus Kellokas
Luonnonvarakeskuksen tutkimusteemoja (www.luke.fi)

Muut päivän tapahtumat